Forandringsledere: De kalder sig det samme, men er slet ikke ens

Facilitatoren
Den første er den form jeg vælger at kalde facilitatoren. Det er ofte en ekstern konsulent, men fastansatte er også set. De er proceskonsulenter eller fødselshjælpere, og hjælper for eksempel en ledergruppe med at blive tydelige på deres strategi, deres implementering af samme, på at sætte relevante KPI’er, være bedre til at håndtere konflikter eller håndtere forskellighed. Der kan være mange flere emner de arbejder med alt efter hvad ledelsen ønsker, og facilitatoren er ekspert på at se menneskelige dynamikker, stille undrende spørgsmål og være nysgerrig.

Du skal bruge facilitatoren til: At få en person ind som kan se på jeres gruppe, proces, mål, vision udefra. Du skal bruge facilitatoren til at hjælpe jer med selv at finde svarende, eller til at igangsætte mange små forandringer i organisationen som kan vokse til noget større.

Korte/lange engagementer: Arbejder med 1-3 dages workshops, enkeltvist eller over flere gange

Interne/eksterne: Både/og. Oftere er det dog eksterne.

Hvad du skal være opmærksom på: de har ofte få specifikke metoder eller værtøjer de arbejder med. Nogle er mere glade for at arbejde med deres specifikke metoder end egentligt at forstå og arbejde med jeres udfordringer. Det betyder at I som gruppe efterfølgende ikke nødvendigvis er kommet længere eller tættere på jeres mål, men I har helt sikkert haft nogle spændende dage.

Underviseren
Den næste form for forandringsleder er den jeg kalder underviseren. Det er ofte også en ekstern konsulent – men interne eks. HR konsulenter, som kan undervise i forandringsledelse er også en mulighed. Underviseren kommer og træner ledere, mellemledere, medarbejder, projektledere eller forretningskonsulenter i at bedrive forandringsledelse eller andre soft skills nødvendige for at støtte og realisere den planlagte forandring. Her bliver de grundlæggende teorier om hvordan man forandre mennesker, teams og organisationer introduceret, grundlæggende værktøj bliver gennemgået og der er nogle øvelser som måske/måske ikke tager udgangspunkt i virksomhedens situation.

Du skal bruge underviseren til: At få ny fælles inspiration til dine mellemledere og projektledere, til at introducerer et fælles sprog om forandringer

Korte/lange engagementer: Arbejder med 1-6 dages kursus fordelt over en måneds tid
Interne/eksterne: Både/og. Oftere er det dog ekstern.


Hvad du skal være opmærksom på: Underviseren har ikke altid særlig meget praktisk erfaring med at drive forandringer, så undervisningen kan have tendens til at blive teoretisk og abstrakt. Desuden står de underviste ofte bagefter og er i tvivl om hvordan de i praktisk – udenfor undervisningslokalet – skal få tid og overskud til at bedrive forandringsledelse. Til gengæld har de underviste haft en god mulighed for at dele viden med hinanden.

Forandringsdriveren
Denne næstesidste form har jeg valgt at kalde forandringsdriveren. Det kan både være en intern og en ekstern konsulent som har til formål at drive en forandring i en virksomhed. Det kan være en lederne i en virksomhed kan se at de selv eller deres mellemledere ikke selv har tiden eller kompetencerne til at skabe en succesfuld forandring, og at de søger hjælp fra en specialist. Forandringsdriveren vil ofte sammen med ledelsen sætte en forandringsstrategi, men vil også være den som har initiativ og ansvar for at få forandringen gennemført, forankret og overdraget til drift i linjen.

Du skal bruge forandringsdriveren til: At tilfører en specialist med nogle kompetencer til dit projekt eller din virksomhed som I ikke selv har.

Korte/lange engagementer: Så længe projektet varer eller I ønsker.


Interne/eksterne: Det kan sagtens være både interne og eksterne


Hvad du skal være opmærksom på: Forandringsdriveren bliver brugt specifikt til at drive en forandring og få implementeret et projekt i organisationen, og er ofte dygtig til netop det. Hvis du ved samme lejlighed ønsker at opkvalificerer dine projektledere eller mellemledere til at håndtere forandringer, skal du huske at sige det til forandringsdriveren så dette også bliver et specifikt mål. Forandringsdriveren er ofte videre til næste projekt (interne eller kunde) når projektet er færdigt og overdragelse af viden er afgørende.

Kommunikatøren
Den allersidste er kommunikatøren. Det er som oftest en intern ansat som er lånt ud af kommunikationsafdelingen til at støtte op om en forandring. Kommunikatøren kommer fra en hverdag af mindre initiativer og daglig drift af nyhedsbreve og intranet, og vil i løbet forandringen have rig mulighed for at give adgang til virksomhedens medier, det siden vil han/hun være skolet i at bygge gode historier op og kunne aktualiserer forandringen i forhold til resten af organisationen.

Du skal bruge underviseren til: Til at have en kommunikationsspecialist til at sikre bred synlighed og få vinklet den gode historie så alle medarbejdere læser med.

Korte/lange engagementer: Vil ofte være med punktvis i projektet da kommunikatøren også har sine almindelige opgaver i kommunikationsafdelingen.


Interne/eksterne: som oftest interne


Hvad du skal være opmærksom på: Kommunikatøren har ofte en evne til at skære ind til kernen og se en sag udefra, men har sjældent stor erfaring med at arbejde med større forandringer eller projektet, og vil mere have fokus på drift eller eventbaseret kommunikation. Derfor ser man ofte kommunikatøren med et lidt plaget blik i øjnene og en rigid og detailorienteret kommunikationsplan på forandringsprojektet, fordi budskaberne ikke altid kan være krystalklare og budskaberne kan ændre sig undervejs.

Samlet set:
Så er der én type der er bedre end de andre? På ingen måde. De har alle deres berettigelse, så længe de bliver brug rigtigt. Og den gode forandringsleder mestrer alle disciplinerne, formår at afbalancere brugen af dem og genkender de organisatoriske udfordringer på et niveau, der gør vedkommende i stand til at sætte ind med de rette værktøjer på det rette tidspunkt.