Handelsebetingelser

Alle produkter, foredrag, workshops og uddannelser i denne webshop tilbydes af Ministry of Change ApS, CVR nr. 36938234. Vi kan kontaktes på: katharina@ministryofchange.dk

Vi tager imod følgende kort: Internationale kort og Dankort.

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms, medmindre andet er angivet. Der er ingen betalingsgebyrer. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, som du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er naturligvis krypterede (SSL).

Vi gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i webshoppens systemer, når dit køb er afsluttet.

Workshops, foredrag og retreats

Når vi har modtaget din betaling, er du tilmeldt og sikret en plads. Tilmeldingen er bindende. Ved afbud beregnes et gebyr på 15% af fuld kursusafgift. Ved mindre end 45 dage til afholdelse kræves 50% af fuld kursusafgift i gebyr. Ved mindre end 21 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Du er altid velkommen til at deltage på et senere tidspunkt, hvis der er plads, eller overdrage din plads til en anden.

Uddannelser

Ved mindre end 60 dage til uddannelsesstart kræves 50% af den fulde pris. Ved mindre end 30 dage til uddannelsesstart gives ingen refusion. Det samme gælder, hvis du undervejs vælger at stoppe på uddannelsen.

Digitale produkter

Levering sker som oftest på mail i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret, hvis ikke de ovenstående frister er trådt i kraft. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på katharina@ministryofchange.dk, og du vil få pengene retur. Pengene refunderes automatisk til den konto, du har betalt fra.

BEMÆRK: Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

Abonnement

Efter tilmelding til abonnement bliver det aftalte beløb (inklusive moms) trukket hver måned på dit kort. Beløbet trækkes automatisk med 30 dages mellemrum, indtil du ønsker at afmelde abonnementet. Kvittering for trækket tilsendes per e-mail, og det er dit eget ansvar at gemme denne.

Ønsker du at din virksomhed betaler for dit abonnement, kan faktura fremsendes for 6 mdr. ad gangen. Opsigelse efter 6 mdr. skal ske inden den 5. måneds udløb.

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til katharina@ministryofchange.dk. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Umiddelbart efter tilmelding får du adgang til medlemssiden. Dette sker via en mail med link og login.

Du modtager en e-mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Som medlem skal du levere en funktionel mailadresse, hvorpå du kan modtage de ydelser, du har købt adgang til via dit medlemsskab.

Ministry of Change ApS kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os på katharina@ministryofchange.dk.

Ministry of Change ApS forbeholder sig ret til at pristalsregulere beløbet en gang om året, hvis det skønnes rimeligt. Pristalsreguleringen adviseres med tre måneders varsel, således at eventuelle utilfredse abonnenter har god tid til at melde sig ud.

Ministry of Change ApS forbeholder sig ret til at udmelde medlemmer, der af en eller anden årsag ikke betaler deres abonnement til tiden med øjeblikkelig varsel fra den måned, der ikke er dækning for. Husk selv at meddele os, hvis du skifter betalingskort på katharina@ministryofchange.dk

Rettigheder

Ministry of Change ApS har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og al materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, coaching og abonnementer (både de gratis og dem du betaler for). Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Ministry of Change ApS’s virksomhed. Ministry of Change ApS’s navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Ministry of Change ApS’s navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Ministry of Change ApS berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse,

beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Ministry of Change ApS er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Ministry of Change ApS måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, uddannelse og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Ministry of Change ApS skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Ministry of Change ApS har handlet simpelt uagtsomt. Ministry of Change ApS’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Tilfredshed

Er du ikke fuldt ud tilfreds med den service, ydelse eller coaching, du har modtaget i denne forretning, beder vi dig indtrængende om at tage kontakt til os. Vi vil meget gerne modtage din feedback og gå i dialog omkring dine ønsker og forventninger. Skriv til os på katharina@ministryofchange.dk

Lovvalg og værneting

Uoverensstemmelser mellem Ministry of Change ApS og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

© Ministry of Change ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Ministry of Change ApS, Skovvænget 17, 3480 Fredensborg. CVR-nr. 36938234.