Services

Jeg hjælper jeres virksomhed med effektiv implementering af forandringer

Sparringspartner til jeres ledergruppe

Jeg indtræder som katalysator for dialog, indsigt og planlægning af implementeringen af jeres strategi eller store projekt. Jeg faciliterer jeres arbejde med strategien i jeres hverdag med organisationen til at være klar til forandringer med jer i ledergruppen.

Sparringspartner for jeres forandringsledere

Er jeres mellemledere afgørende for at drive implementeringen af forandringer i jeres organisation? Så kan de have brug for udefrakommende sparring på hvordan de skaber mest værdi, engagerer organisationen, fokuserer på gevinstrealisering eller på de organisatoriske aspekter af en forandringsproces.

Ledergruppe træning

I skal i gang med en stor transformation og har i ledergruppen brug for fælles forståelse af jeres rolle, jeres samarbejde og fælles planlægning af hvordan I driver denne forandring. I får indsigt i jer personligt, som gruppe og hele organisationen. Workshoppen holdes med Susanne Hermann.

Forandringsfacilitator uddannelse

ForandringsFacilitator er en ny uddannelse jeg skaber sammen med Lykke Rix. Vi fokuserer på hvordan man med involvering og engagement kan skabe varig forandring i organisationer.

Uddannelsen har tre hovedspor:

Katharina Theill Kofoed

Er du klar til at tage din forretning til det næste niveau?